Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi wg przepisów TDT,ADR I RID klasa 3 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników  z obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń NO. Szkolenie kończy się egzaminem przed Transportowym Dozorem Technicznym.

ZOBACZ